Welkom op Borgesius. wij veranderen

  • Bel Ons: 050-364 5830
  • Email Ons: info@borgesius.consulting
  • Bel Ons: 050-364 5830
  • Email Ons: info@borgesius.consulting

P.D.C.A – Plan, Do, Check, Act

Wij hanteren een pragmatisch systeem van implementatie en begeleiding van veranderingen zoals de ISO deze voorschrijft namelijk P.D.C.A, waarbij de organisatie na uitvoering aantoonbaar, bewust, bekwaam en consequent bedrijf kan voeren.

Scope Vaststellen

Identificeren van de wens van de klant. Een duidelijk geformuleerd einddoel, of dit nu een certificering is of optimalisatie van een afdeling of proces. We definiëren wat de bedoeling is.

Plan

De verbetering staat centraal, hoe willen we deze realiseren? dit doen we in samenspraak met duidelijke doelstellingen.

Do

De handen uit de mouwen en het toepassen van de gepresenteerde veranderingen op persoonlijk niveau waarbij nieuw beleid en nieuwe processen zich vormen en verankeren. Tijdens het verbeteren houden we de gestelde doelen in de gaten.

Check

De verbetering is doorgevoerd, we gaan beoordelen of deze voldoet aan de gestelde eisen en vergelijken deze eisen met de huidige situatie.

Act

De informatie en analyses uit de voorgaande fases kunnen gebruikt worden om tot nieuwe inzichten en strategieën te komen. Het is essentieel om behaalde resultaten te waarborgen op de korte en lange termijn.

Audit / Toetsing

Audit door een externe partij of interne medewerker, ter controle of certificering of hercertificering.