Welkom op Borgesius. wij veranderen

  • Bel Ons: 050-364 5830
  • Email Ons : info@borgesius.consulting
  • Call us: 050-364 5830
  • Mail US : info@borgesius.consulting

S.T.I.P.T²

Wij hanteren een pragmatisch systeem van implementatie en begeleiding van veranderingen genaamd S.T.I.P.T².

Directe voordeel van deze aanpak is dat identificatie en toepassing hand in hand gaan. Waarbij de organisatie na uitvoering aantoonbaar, bewust, bekwaam en concequent bedrijf kan gaan voeren.

Scope

Identificeren van de wens van de klant. Een duidelijk geformuleerd einddoel

Toewijding

Duidelijk maken wat de organisatie te wachten staat en het geven van inzicht hierin aan het management en toewijding voor uitvoering laten uitspreken

Identificeren

Het gewenste resultaat vergelijken met de organisatie zoals deze nu functioneert en hier direct actie op ondernemen samen met de organisatie

Presenteren

Duidelijk maken welke specifieke veranderingen en verantwoording er bij wie belegd gaan worden en hier duidelijk afspraken over maken

Toepassen

De handen uit de mouwen en het toepassen van de gepresenteerde veranderingen op persoonlijk niveau waarbij nieuw beleid en nieuwe processen zich vormen en verankeren

Toetsing

Begeleiding bij Interne controle door medewerkers en indien nodig door een externe partij